Missie en Visie

Missie en visie

Missie

Ik help je graag bij het vergroten van je wereld en om de dingen te doen waar jij goed in bent! Ik daag je uit om jezelf duurzaam en succesvol te ontwikkelen. Een leven lang leren en ontwikkelen op basis van een intrinsieke motivatie, gedreven door de wetenschap en ervaring dat leren vooral ook heel leuk is. Leren betekent groei en ontwikkeling in wie jij bent, wat je doet en hoe je over dingen denkt. 

Misie
Visie

Visie

Ik ben een groot voorstander van leren op de werkplek. Niet voor niets luidt het gezegde ‘Al doende leert men’. Ik hanteer daarbij 70-20-10 als leerprincipe: 70% van wat jij leert is een direct gevolg van leren én ervaren op de werkplek. Je gaat het maar doen!

Het succes hiervan valt of staat met de ondersteuning (20%) van jouw collega’s met kennis en ervaring die je begeleiden/ coachen op de momenten dat je daaraan behoefte hebt, bijvoorbeeld door een handeling voor te doen of je te voorzien van tips & tricks waarmee je uit te voeten kunt. 

De rest (10%) wordt ingevuld met opleidingen, cursussen en workshops. De cijfers zijn overigens niet in beton gegoten. 

Geen eenmalige interventie

Voor mij zijn leren en ontwikkelen geen éénmalige interventies, maar onderdeel van leer- en ontwikkeltrajecten waarbij ik het liefste een mix hanteer van werkplekleren, coachsessies,  zelfstudie en bijeenkomsten. En om het allemaal nog mooier te maken bestaat de mix ook uit online-, en face-to-face interventies. Deze aanpak heeft veel voordelen boven éénmalige face-to-face bijeenkomsten. 

  • Trajecten zorgen voor interventies over een langere periode. Medewerkers oefenen nieuw gewenst gedrag daardoor veel vaker. ‘Oefening baart kunst’ waardoor het geleerde ook beter beklijft.
  • Door (deels) online te trainen (zelfstudie/ klassikaal) kunnen je medewerkers op hun eigen werk- of thuisplek direct meedoen, zonder reistijd. Een groot deel kan bovendien ook nog eens op het moment dat het in hun eigen tijdschema past.
  • Trajecten bieden de mogelijkheid de leerstof te differentiëren zodat deze beter aansluit op de individuele leer- en ontwikkelbehoeften, maar ook op diversiteit in kennis, ervaring en competenties. 

Vijf principes

Door de jaren heen ben ik overtuigd geraakt dat ‘moeten’ niet de juiste intentie is om deel te nemen aan een opleiding, cursus of workshop. Dan zijn deelnemers meestal niet intrinsiek gemotiveerd. Dan is de zorgvuldig samengestelde training die ik geef en die jij financiert en faciliteert zowel voor hen als voor mij verloren tijd en moeite, want niet gemotiveerde deelnemers leren erg weinig.

Maar wat dan wel?

In de trainingen die ik geef, faciliteer ik deze vijf principes. Want die leiden ertoe dat deelnemers het maximale opsteken uit een opleiding, cursus of workshop:

Motivatie

Ieder mens streeft naar doelen die voor hem of haar belangrijk en waardevol zijn. Deze doelen zorgen ervoor dat je gemotiveerd bent én verantwoordelijkheid neemt voor je eigen ontwikkeling. Je ervaart zélf een wil en noodzaak, zonder dat deze jou wordt opgelegd. Jij bent ervan overtuigd dat wat je leert en ontwikkelt bijdraagt aan wie je bent, wat je doet en hoe je naar de wereld kijkt. Je bent intrinsiek gemotiveerd. 

Motivatie

Ambitie

Ambitie

Plezier hebben in je werk is belangrijk. Het motiveert je om nog beter te worden en om jezelf blijvend en duurzaam te ontwikkelen. Ambitie betekent voor jou de stip op de horizon, misschien zelfs wel het antwoord op de vraag ‘Wat wil je later worden als je groot bent?’. Ambitie is een extra motivatie om deel te nemen óf brengt je het inzicht dat je niet op je plek zit. Een motivatie om je horizon te verbreden. 

Aandacht

Hoe gemotiveerd en ambitieus je ook bent, er is altijd een kans dat op enig moment de twijfel toeslaat. Je wilt heel graag, maar kan je het wel? Je weet dat het beter is om bepaald gedrag te veranderen en toch slaag je er niet in jezelf ertoe te zetten. Op zo een moment kan je je twijfel delen met iemand als ik, die samen met jou die twijfel onderzoekt en je helpt om jouw persoonlijke motivatie te vinden om verandering in gang te zetten. Anders gezegd, jou helpt ruimte te creëren om gemotiveerd te kiezen voor effectief gedrag. 

Aandacht
Veiligheid

Veiligheid

Leren gaat gepaard met vallen en opstaan. En hoewel ik het heb over figuurlijke zaken, kan een mens wel degelijk pijn ervaren in een leerproces. Oefenen met nieuw en gewenst gedrag is alleen mogelijk in een veilige omgeving waarin iemand zich zorgeloos kwetsbaar kan openstellen voor feedback, reflecties en bekrachtiging. 

Praktijkgericht

De beste manier om te leren is door het gewoon te doen; te oefenen in een omgeving en/of setting die de dagelijkse praktijk het dichtst nadert.